Mali Müşavirlik

Ayr?lmaz ikili: Hukuk ve Vergi


Yetkili ellerden

Büromuz, kooperasyon içerisindeki bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Diplomalı İşletmeci Günter Ramstöck ile sizlere her türlü mali meselelerde yol gösterici olarak ticari defterlerinizin tutulmasından vergi dairesiyle ilgili tüm işlemlerinizde hizmet vermektedir.

  • Mali Müşavirlik
  • Ticari defterlerin tutulması ve muhasebe
  • Bilanço tanzimi
  • Vergi hukuku ile ilgili ceza davaları dahil olmak üzere tüm davalar
  • Gümrük işlerinde savunma

Seçenekler: